cs

Kunst kan van een grote waarde zijn voor het welzijn van ouderen. Om dat in beeld te brengen houdt het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie het filmfestival Cinema Senior. Inzenden kan tot 16 mei. De ingezonden films dingen mee naar de Cinema Senior Awards!

Hiervoor zijn de organisaties op zoek naar korte films die laten zien hoe kunst en cultuur een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Dat zijn films die laten zien hoe kunst- en cultuurprojecten bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, vitaal en gezond ouder worden en mee blijven doen in de buurt.

Waarom Cinema Senior?

Nederland heeft 1,2 miljoen inwoners van zeventig jaar of ouder. Deze groeiende groep van ouderen biedt de samenleving nieuwe kansen, maar brengt ook maatschappelijke vraagstukken aan het licht. Onderzoek toont het aan dat kunst en cultuur een belangrijk positief effect hebben op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Cultuurparticipatie en sociaal-artistieke projecten voor, door en van ouderen zetten ouderen in hun kracht en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door Cinema Senior worden deze inspirerende voorbeelden door korte films in beeld gebracht.

cs

Twee categorieën

Inzenders kunnen meedoen in twee categorieën. Ten eerste zijn dat films waarin de inhoud centraal staat. Deze films geven een levendig en aansprekend beeld van een project waaruit blijkt dat kunst ouderen verrijkt en versterkt. De tweede categorie is die waarin de film zelf centraal staat. De film is het product van een sociaal-artistiek project en geeft niet perse een beeld van het verloop van een project, maar kan een eigen onderwerp hebben. De film is wel (in)direct een toonbeeld van de kracht van ouderen met en door kunst.

Hier onder één van de inzendingen.

Vier awards

Er zijn vier awards te winnen voor de meest inspirerende en artistieke korte films: twee juryprijzen van 1.000 euro en twee publieksprijzen van 500 euro. De genomineerde films worden in mei bekendgemaakt. Daaruit kiest de vakjury twee winnaars. Voor de publieksprijs kan er tot 12 juni gestemd worden op de favoriete film.

De prijsuitreiking is op 16 juni 2015 in het Vorstelijk Complex in Utrecht en wordt gepresenteerd door Hedy d’Ancona. De genomineerde films (of delen daarvan) zijn dan ook te bekijken. Aanwezig zijn de jury, de genomineerden en vertegenwoordigers van de kunsten, zorg en welzijn.

 

Tags: , , ,