Voor beginnende kunstenaars is het soms lastig om werk te vinden. Produceren lukt wel, maar jezelf profileren in de kunstsector is weer een heel ander verhaal. Om deze creatievelingen op weg te helpen in het vinden van werk, zijn er een aantal subsidies beschikbaar gesteld namens het Rijk, het Mondriaan Fonds en de gemeenten.

Het Rijk

Subsidies van het Rijk worden verstrekt om het cultuuraanbod in Nederland te houden en te ontwikkelen. De kwaliteit moet hoog zijn en de diversiteit breed. De afgelopen jaren steunde de Rijksoverheid kunstscholen, festival Manifesta en intellingen voor beeldende kunst, zoals Stichting Kunst en Openbare Ruimte, TransArtist en het Nederlands Instituut voor Mediakunst.

logo_twitter

Mondriaan Fonds

“Bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.” Zo benoemt het Mondriaan Fonds de doelgroep die ze stimuleert. Dit fonds helpt kunstenaars in zwaar weer. Het Mondriaan Fonds zorgt dat de kunst van deze artiesten zichtbaar wordt bij het publiek dat bij de kunst past.

Het fonds is ontstaan uit de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Doordat beide partijen zijn samengegaan in het Mondriaan Fonds, is het voor kunstenaars en instellingen makkelijker geworden om samen steun aan te vragen. Bij aanvragen kijkt het fonds vooral naar artistieke, cultuurhistorische en/of maatschappelijke belangen. Het fonds richt zich vooral op musea, presentatie-instellingen en door kunstenaars opgezette en beheerde tentoonstellingen.

Gemeenten

De gemeente kan een grote rol spelen in de ontwikkeling van kunstenaars. Zo kunnen ateliers, kunstenaarsinitiatieven, musea en galeries subsidie krijgen. Daarnaast worden kunstenaars ondersteund, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor Centra voor Beeldende Kunst (CBK). Hier kunnen artiesten hun werk tentoonstellen en op de markt brengen. Vaak hebben deze CBK’s ook een kunstuitleen. Er zijn ongeveer 20 CBK’s in Nederland.